Trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn Phường Nguyễn Thị Minh Khai

0
227

Ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND Phường Nguyễn Thị Minh Khai) ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn Phường Nguyễn Thị Minh Khai.

Giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Quy định này quy định về các hành vi, cơ sở xác định hành vi, quy trình thực hiện xin lỗi, hình thức và cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức khi để xảy ra các tình trạng: gây khó khăn, phiền hà hoặc sai sót, trễ hạn, bị thất lạc, bị mất, bị hư hỏng hồ sơ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

QDD 133(29.09.2020_12h35p43)_signed

UBND PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here