Tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”

0
223

Thực hiện Văn bản số 6782/CV-BTC ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”.


Giao diện dịch vụ công trực tuyến

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động, các tổ trưởng tổ dân phố thực hiện và tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường hiểu biết kỹ hơn các quy định pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền các quy định về dịch vụ công trực tuyến, cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh Bắc Kạn để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng. Cán bộ, công chức, người lao động, các tổ trưởng tổ dân phố thực hiện tuyên truyền nội dung Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020” đến toàn thể nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường theo nội dung như sau:
– Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến, Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://thitimhieudichvucong.backan.gov.vn.
– Thời gian diễn ra Cuộc thi: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 18/11/2020 và kết thúc lúc 08h00’ ngày 18/12/2020.
(Gửi kèm theo văn bản này Thể lệ và câu hỏi Cuộc thi, hướng dẫn cách thi trên phần mềm).

Thể lệ

HƯỚNG DẪN 2

HƯỚNG DẪN 1

UBND PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here