KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026

0
186

QDD 133(29.09.2020_12h35p43)_signed KH triển khai công tác bầu cử

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here