UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 05/CĐ-UBND NGÀY 24/7/2021 CỦA UBND TỈNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC PHƯỜNG VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN

0
140

27-7-thuc-hien-cong-dien-05(27.07.2021_09h31p05)_signed

CÔNG ĐIỆN 05 TỈNH (24.07.2021_20h43p44)_signed

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here