UBND PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GIÁM SÁT PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

0
22

10-8-MK-trien-khai-app-giam-sat-527(10.08.2021_09h49p12)_signed

HDSD-gui-phan-anh-kien-nghi_Ung-dung-Bac-Kan-truc-tuyen_VNPT-ORIM-X (2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here