UBND PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO CÔNG VĂN SỐ 5308/UBND-VXNV VÀ CÔNG VĂN SỐ 5340/UBND-VXNV CỦA UBND TỈNH TỚI TOÀN THỂ CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN

0
150

 

5308(13.08.2021_17h51p08)_signed-713

5340(16.08.2021_14h37p30)_signed

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here