UBND PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

0
199

 

Ngày 23 tháng 11 năm 2021 Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai ban hành công văn Số 255/UBND-VHXH về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19./.

UBND PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Công văn 255

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here