Kế hoạch số 64/KH-UBND của UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai

0
152

MK KH – Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here