PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI KHÓA VII – NHIỆM KỲ 2021-2026

0
32

 

  1. Họ và tên: PHẠM ĐỨC CƯỜNG
  2. 2. Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1982.
  3. 3. Quê quán: Xã Xuân Hùng – huyện Xuân Trường – tỉnh Nam Định.
  4. 4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai.
  5. 5. Trình độ:

– Giáo dục phổ thông: 12/12 Phổ thông.

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật kinh tế.

– Lý luận chính trị: Trung cấp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here