UBND PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, GHÉP CÁC TỔ DÂN PHỐ SAU KHI HIỆU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THEO DỰ ÁN 513

69

Thực hiện Quyết định 755/QĐ-BNV ngày 22/9/2023 của Bộ Nội vụ về công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Bắc Kạn đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 946/UBND-NCPC, ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 755/QĐ-BNV ngày 22/9/2023 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

Chiều ngày 21/5/2024, UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng phương án sáp nhập, ghép các tổ dân phố sau khi hiệu chỉnh Địa giới hành chính theo Dự án 513. Ông Phạm Ngọc Hải – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND chủ trì Hội nghị, mời tham dự có ông Nông Văn Hạng – Thành ủy viên – Bí thư Đảng, Chủ tịch HĐND phường và các ông, bà Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, công chức chuyên  môn, 17 Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố phường Nguyễn Thị Minh Khai và đại diện Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, một số Trưởng ban công tác Mặt trận phường Huyền Tụng thuộc diện sáp nhập địa giới hành chính theo Dự án 513.

Hội nghị đã nghe ông Phạm Ngọc Hải – Chủ tịch UBND phường triển khai văn bản hướng dẫn của các cấp về tổ chức và hoạt động, sáp nhập tổ dân phố và trình bày dự thảo phương án sáp nhập, ghép các tổ dân phố sau khi hiệu chỉnh Địa giới hành chính.

Ông Phạm Ngọc Hải – Chủ tịch UBND phường triển khai Hội nghị

Phường Nguyễn Thị Minh Khai khi chưa thực hiện sáp nhập gồm có: 17 tổ dân phố, diện tích 138,45 ha, có 1.618 hộ dân với 5.642 nhân khẩu. Khi thực hiện điều chỉnh địa giới theo Dự án 513 sẽ sáp nhập một phần diện tích và dân số phường Huyền Tụng, diện tích tăng thêm là 1.271,35 ha, số hộ tăng lên khoảng 2.000 hộ, với số dân khoảng 7.800 nhân khẩu.

Để đáp ứng yêu cầu của việc sáp nhập, UBND phường đã xây dựng phương án ghép, sáp nhập các tổ dân phố cũ bị chia tách và một số tổ dân phố của phường Huyền Tụng sau khi hiệu chỉnh địa giới hành chính thành tổ dân phố mới phù hợp với nhu cầu sinh hoạt người dân, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị các đại biểu đã bày tỏ sự thống nhất cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sáp nhập địa giới hành chính và phương án sắp xếp lại tổ dân phố của UBND phường, qua đây một số đại biểu đã đưa ra một số kiến nghị để việc sắp xếp lại tổ dân phố được thuận lợi hơn và nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị, ông Phạm Ngọc Hải mong muốn trong thời gian tiếp theo các Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố của cả hai phường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND phường để triển khai các bước tiếp theo đạt hiệu quả cao nhất./.

UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai