KẾ HOẠCH SỐ 65/KH-UBND, NGÀY 24/5/2024 VỀ PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM 70 NGÀY ĐÊM LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, THIẾT THỰC LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỊ XÃ BẮC KẠN VÀ TỈNH BẮC KẠN (24/8/1949 – 24/8/2024)

30

KH 65