CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VỚI THANH NIÊN PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI, NĂM 2024

39

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Nghị định 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Chiều 30/5/2024, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai đối thoại với thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên phường Nguyễn Thị Minh Khai với khát vọng phát triển.

Đồng chí Phạm Ngọc Hải – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phát biểu khai mạc Hội nghị

Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với thanh niên phường Nguyễn Thị Minh Khai là dịp để thanh niên trong toàn phường bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến khát vọng phát triển của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế địa phương, thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, từ đó được lắng nghe những chia sẻ, trao đổi, giải đáp, định hướng của đồng chí Chủ tịch UBND phường.

Tại buổi đối thoại đồng chí Võ Thành Tín Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, báo cáo nêu rõ kết quả cả địa phương về Công tác và nêu rõ vẫn đề thanh niên phường Nguyễn Thị Minh Khai với khát vọng phát triển.

Đồng chí Võ Thành Tín – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn

Mộ số đoàn viên phát biểu ý kiến, nêu câu hỏi tại Hội nghị đối thoại, đây đều là những ý kiến rất chính đáng và thiết thực của các bạn đoàn viên, thanh niên. Lãnh đạo UBND phường trên tinh thần vừa lắng nghe, vừa tiếp thu và giải đáp, đưa ra một số những định hướng, phần nào đáp ứng được mong muốn, những trăn trở của thanh niên trên địa bàn phường.

Một số đoàn viên phát biểu ý kiến, nêu câu hỏi tại Hội nghị đối thoại

Tại buổi đối thoại đoàn viên thanh niên được bà Trịnh Thị Thu Giang, công chức Văn hóa – xã hội phường chia sẻ một số thông tin về tuyển dụng việc làm tới các đồng chí thanh niên. Đây là thông tin thiết thực dành cho thanh niên trong giai đoạn khởi nghiệp.

Kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Phạm Ngọc Hải – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai mong muốn: thời gian tới các bộ phận chuyên môn chủ động đề xuất giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị chính đáng của thanh niên. Đoàn TNCSHCM phường phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ, nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc biệt nhắn nhủ, hy vọng các bạn thanh niên phường hãy bắt đầu khát vọng phát triển ngay từ chính những gì mình đang có, công việc mình đang làm, trên chính mảnh đất quê hương mình, nắm bắt xu hướng thời đại, hướng đến những gì xã hội cần để khởi nghiệp, lập nghiệp./.

Nông Nhàn