Công Văn số 299/UBND-VHXH ngày 13/9/2023 của UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai về việc triển khai Cuộc thi “Ẩm thực du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2023

199

_KH cuộc thi ẩm thực du lịch Bắc Kạn năm 2023 |
MK TT thi ẩm thực