Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên thăm quan học tập mô hình phát triển kinh tế

163

Vừa qua, Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai đã phối hợp với với Hội Nông dân phường Đức Xuân, phường Sông Cầu và xã Nông Thượng tổ chức cho cán bộ, hội viên thăm quan học tập kinh nghiệm một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố.

 Thăm Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành tại xã Nông Thượng

Đoàn đã đến thăm quan Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, mô hình làm bánh gio tại xã Nông Thượng, trồng dưa lưới tại xã Dương Quang và trồng hoa tại phường Sông Cầu. Tại đây, hội viên nông dân được trao đổi, chia sẻ thông tin về kỹ thuật, kinh nghiệm và phương pháp triển khai, phát triển mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao.

 Thăm mô hình trồng dưa lưới tại xã Dương Quang

 Thăm mô hình trồng hoa tại Phường Sông cầu

Thông qua hoạt động thăm quan học tập các mô hình kinh tế hội viên nông dân được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức sản xuất từ những mô hình kinh tế tiêu biểu để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời giúp các hội viên mạnh dạn đầu tư, xây dựng nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn để phát triển bền vững.

Phạm Hồng Thúy