UBND PHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 VÀ TUYÊN TRUYỀN CÁC MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỚI CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN

0
130

6-8-tang-cuong-phong-chong-dich_tinvttp-06-08-2021_14h00p55(06.08.2021_15h02p28)_signed

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here